Ibañez González, Susana, Hospital Universitario de San Juan de Alicante.Valencia.